Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? - Miljøindex

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Illustrasjon artikkel

Vi blir stadig flinkere til å bygge klimavennlig. Men kan den mest klimavennlige m² være den som ikke bygges? For å finne de gode løsningene som sikrer at klimatiltakene overholder fristen vi har satt for å kutte utslipp, trenger vi helhetlige analyser.

Å kombinere et økende behov for bebygd areal med kraftige reduksjoner i klimagassutslipp er ingen liten utfordring. Bare i Oslo skal vi skape plass til 100 000 flere innbyggere, samtidig som vi i løpet av knappe 11 år – innen 2030 - skal kutte direkte utslipp med 95 %. På nasjonalt nivå skal vi innen samme tidshorisont ha redusert klimagassutslippene med 40 %. Da er det bra at myndigheter og byggebransjen er offensive i tiltak for å redusere klimapåvirkning fra nye byggeprosjekter. Men om vi skal nå klima-målene, holder det ikke bare å gjøre tingene rett – vi må også tenke etter om vi gjør de rette tingene. 


Eksisterende bygningsmasse utgjør en viktig ressurs. Manglende tilrettelegging for fleksibilitet, inkludert for strenge begrensninger til funksjonalitet og fremtidig tilpasningsmulighet er en av de viktigste årsakene til at bygninger rives før endt teknisk levetid. I tillegg ser man at manglende kunnskap om energibruk kan føre til feilslått rehabilitering.

For å avgjøre hva som er beste klimatiltak, må materialbruk og energi ses i sammenheng.  Selv om nye bygg kan bli mer energieffektive i drift, kan tiden det tar før utslipp fra byggefasen «tilbakebetales» gjennom reduserte utslipp fra energibruk i drift være lang. Når fristen for utslippskutt er 2030, er det ikke nok med tiltak som har en klimamessig tilbakebetalingstid på 50-60 år. Vi må i langt større grad prioritere tiltak som minimerer utslipp raskest mulig.

 

Eksemplet Rykkinn skole – slik kan det gjøres
I økonomiske analyser brukes diskontering for å tillegge kostnader som inntreffer i nær fremtid større betydning. Samme prinsipp kan brukes i klimaanalyser for å legge større vekt på utslipp som skjer i dag, slik at tiltak som har rask effekt vil slå bedre ut. Denne tilnærmingen ble brukt i Asplan Viaks klimaanalyse av totalrehabilitering eller riving av Rykkinn skole, avdeling Gommerud. For å sikre at tiltak med rask klimamessig avkastning ikke gikk på bekostning av langsiktige utslippskutt, brukte vi en lang beregningsperiode i analysen (100 år), slik at vi fanget opp fremtidige behov for vedlikehold og rehabilitering for begge alternativer. Analysen viste at forventet levetid for løsningene var den viktigste enkeltfaktoren for klimaprestasjon, og at det å rehabilitere på en måte som gir robuste løsninger med lang levetid kan være et godt klimatiltak, både på kort og lang sikt. 
Høy arealeffektivitet var avgjørende for at rehabilitering skulle være klimamessig lønnsomt på Gommerud. Tilsvarende beregninger for videreutvikling av Landbrukskvartalet i Oslo ga liknende resultater, men understreket også at forutsetninger knyttet til arealeffektivitet og utbygget funksjon er avgjørende hensyn. Analyser må vurdere det totale arealbehovet på en helhetlig måte, slik at vi ikke «flytter utslippene» utenfor tomtegrensen. Men selv om økt arealeffektivitet kan være et vektig argument for å bygge nytt, bør vi vurdere mulighetene for å tilpasse eksisterende bygningsmasse til endrede funksjonskrav eller andre brukergrupper før vi griper til sleggen.

 

Les hele saken her

Les mer om Asplan Viak AS (hovedkontor) her

Les også:
Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp
Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg
Trafikkstøy og stille områder
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Vinnerne av Oslo miljøpris 2020
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg
Å planlegge for morgendagens samfunn
Wurth med ny butikk på Furuseth
Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
Fem fakta - hva skjer med plasten du sorterer?
Asplan Viak i finalen til Oslo bys arkitekturpris 2020
Grønmo deponiavslutning
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Zerokonferansen 10.-12. november
Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Nordisk gjennombrudd for svanemerket renovering
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Asplan Viak blir partner i Grønn by
Last ned den nye sortere-appen
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
Programmet til Zerokonferansen 2020 er klart
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2019
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Annonsér på Miljoindex.no
Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Årets Miljøfyrtårn 2016
Bli medlem på Miljøindex.no
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Cookies
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ
Nå satser Elverum grønt
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Oslo Miljøpris 2017
Viktige strakstiltak for byggeiere
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Clean Energy Awards 2018
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019
Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?
Zerokonferansen
Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter
Miljøledelseskonferansen 2019
Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret
Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019
"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
KlimaSkolen
Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg
Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Næring for klima
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Oversikt over gjenbruksstasjoner
Svanemerket på drikkevareemballasje
Den nordiske biogasskonferansen
Miljøledelseskonferansen 2019
Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden
Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Internasjonalt samarbeid på miljø
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april
Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016
Ålesund kommune fikk miljøpris
Klimabudsjett for 2018
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn
Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Great Place to Work i Sopra Steria
Miljøstatus -statistikker
Proxll med nytt produkt
Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat
Frokostseminar Skien
Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030
Miljøledelseskonferansen 2020
Klimasats-støtte til kommuner over hele landet
Sykkelhotell i Oslo
Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen
Bærekraftig finans og grønne fond
Halvdagsseminar i Bergen 13. mars 2020
Nytt fra Miljødirektoratet 16. mars 2020
Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo
Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen
Zerokonferansen
Solkart for Oslo
Informasjon om korona og kommunens tiltak
Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø
Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand
Greenolution - konferanse om grønn vekst
PM: ZERO styrker transport-teamet
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
Horisont 2020 i Oslo kommune
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Miljøsertifiseringer i Norge
Miljøledelse og samfunnsansvar - hvordan gjør de beste det?
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
ZEROs nyhetsbrev
Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017
Nytt fra Miljødirektoratet
Nyheter fra Asplan Viak
Det grønne skiftet på Oslos tak
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum
Miljøgiftkonferansen 2017
Opplev Trondheims nye sentralstasjon
Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet
Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016
Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Grønn handel og sirkulær økonomi
Asplan Viaks rådgivere setter spor etter seg! Lyst til å bli en av oss?
Nyhet fra Miljødirektoratet: Klimalovrapportering for 2019
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab
DNV GL Fuelfighter 2018
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Oslo Miljøpris
Vet du hva miljømerkene står for?
DOGA-priser til to av Asplan Viaks prosjekter
Elektriske Oslo
PERSONVERN
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
Norges nye ekspansive eksportbransje
Asplan Viak utfordrer til #kulturpåkontoret!
Elektriske Oslo
Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen
Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier
Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Oslo blir Europas miljøhovedstad
Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!
Webinar 19. og 20 mai
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel
Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!
Oslo miljøpris
Miljømerking Norge med ny styreleder
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Nyhet fra Miljødirektoratet: Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

Produktnyheter

Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

illustrasjon

Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg

illustrasjon

Trafikkstøy og stille områder

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Vinnerne av Oslo miljøpris 2020

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg

illustrasjon

Å planlegge for morgendagens samfunn

illustrasjon

Wurth med ny butikk på Furuseth

illustrasjon

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

Fem fakta - hva skjer med plasten du sorterer?

illustrasjon

Asplan Viak i finalen til Oslo bys arkitekturpris 2020

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Nordisk gjennombrudd for svanemerket renovering

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Asplan Viak blir partner i Grønn by

illustrasjon

Last ned den nye sortere-appen

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

Programmet til Zerokonferansen 2020 er klart

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2019

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Annonsér på Miljoindex.no

illustrasjon

Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Bli medlem på Miljøindex.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019

illustrasjon

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret

illustrasjon

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

illustrasjon

"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

KlimaSkolen

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019

illustrasjon

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon

Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Oversikt over gjenbruksstasjoner

illustrasjon

Svanemerket på drikkevareemballasje

illustrasjon

Den nordiske biogasskonferansen

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden

illustrasjon

Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører

illustrasjon

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april

illustrasjon

Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016

illustrasjon

Ålesund kommune fikk miljøpris

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn

illustrasjon

Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Miljøstatus -statistikker

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat

illustrasjon

Frokostseminar Skien

illustrasjon

Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2020

illustrasjon

Klimasats-støtte til kommuner over hele landet

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

Halvdagsseminar i Bergen 13. mars 2020

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet 16. mars 2020

illustrasjon

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo

illustrasjon

Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Informasjon om korona og kommunens tiltak

illustrasjon

Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø

illustrasjon

Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand

illustrasjon

Greenolution - konferanse om grønn vekst

illustrasjon

PM: ZERO styrker transport-teamet

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

Horisont 2020 i Oslo kommune

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Miljøledelse og samfunnsansvar - hvordan gjør de beste det?

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

ZEROs nyhetsbrev

illustrasjon

Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyheter fra Asplan Viak

illustrasjon

Det grønne skiftet på Oslos tak

illustrasjon

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

illustrasjon

Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet

illustrasjon

Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

illustrasjon

Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Grønn handel og sirkulær økonomi

illustrasjon

Asplan Viaks rådgivere setter spor etter seg! Lyst til å bli en av oss?

illustrasjon

Nyhet fra Miljødirektoratet: Klimalovrapportering for 2019

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

DOGA-priser til to av Asplan Viaks prosjekter

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

Norges nye ekspansive eksportbransje

illustrasjon

Asplan Viak utfordrer til #kulturpåkontoret!

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen

illustrasjon

Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier

illustrasjon

Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon

Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!

illustrasjon

Webinar 19. og 20 mai

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel

illustrasjon

Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!

illustrasjon

Oslo miljøpris

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Nyhet fra Miljødirektoratet: Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon