Bærekraftstjenester - Miljøindex

Bærekraftstjenester

Illustrasjon artikkel

Vi står overfor en av vår tids største utfordringer: Overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn

Å ta grep for å bli mer bærekraftig kan virke overveldende og risikabelt, men det byr også på forretningsmuligheter. Bærekraft kan bli et viktig konkurransefortrinn for virksomheten din.

 

Sopra Steria kombinerer solid kompetanse innen bærekraft, digital teknologi og forretningsforståelse. Vi kan hjelpe virksomheten din å gripe muligheter som gir langsiktige gevinster - både for virksomheten og for samfunnet. 

 

Vi hjelper dere med å identifisere de riktige tiltakene for å øke innsikt, modenhet og levere bærekraftig verdi.

 

Dette gjelder uavhengig av om ambisjonen er å utarbeide gode analyser og rapporter, gjennomføre en «husrengjøring» internt, legge om driften i en mer bærekraftig retning, utvikle nye tjenester eller etablere en mer bærekraftig forretningsmodell. Vi har et team av dyktige bærekraftkonsulenter, som er klare til å bistå!

 

Stikkord for hva vi jobber med:  

Bærekraftstrategi, bærekraftsrapportering, bærekraftig forbedring, bærekraftige forretningsmodeller og innovasjon, bærekraftige verdikjeder, datadrevet bærekraftig utvikling, endringsledelse for det grønne skiftet, klimaregnskap, klimarisiko, Lean IT-systemer, livssyklusanalyse, modenhetsanalyse, overgangsrisiko, sirkulærøkonomi, vesentlighetsanalyse og mye, mye mer.