Skriv ut

Dette er et medlemsverktøy - Ønsker du å bruke dette verktøyet, vennligst se våre medlemssider.

Få enklere oversikt! Skriv ut kontaktinformasjonen til bedriftene i uttrekket ditt:

Du vil da få følgende informasjon:

Du kan skrive ut inntil 250 bedrifter. Dersom det er flere firma i uttrekket blir de 250 første valgt.

Innhent dybdeinformasjon! Skriv ut utfyllende informasjon om bedriftene i uttrekket ditt:

Du vil da få følgende informasjon:

Du kan skrive ut inntil 250 bedrifter. Dersom det er flere firma i uttrekket blir de 250 første valgt.

Send enkelt ut informasjon pr post! Skriv ut etiketter til bedriftene i ditt uttrekk.

Du vil da få følgende informasjon:

Du kan skrive ut inntil 250 bedrifter. Dersom det er flere firma i uttrekket blir de 250 første valgt..

Du kan eksportere uttrekket til en csv-fil. Dette er et filformat som kan åpnes i blant annet Excel og Openoffice. En annen stor fordel, er at filen også kan leses inn i egne systemer.

Du vil da få følgende informasjon:

Du kan eksportere inntil 250 bedrifter. Dersom det er flere firma i uttrekket blir de 250 første valgt..