Archer As - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Archer As

Eie og drive oljeboringsrigger og borefartøyer samt konsulenttjenester forbundet med dette, delta i undersøkelser etter og utvinning av olje eller gass, delta i andre virksomheter forbundet med dette, og å stille garantier og/eller stille sine eiendeler som sikkerhet for tredjemanns gjeld. Selskapets formål omfatter dessuten skipsfart og deltakelse i virksomheter forbundet hermed.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo