Delta - Miljøindex

Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Våre nesten 70.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag til kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisajsonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Gisle Salem Administrasjonsdirektør
Øvrig ledelse email Nina Jensen Seksjonsleder drift og innkjøp
Miljø email Nina Jensen Seksjonsleder drift og innkjøp
 

Bransjer

Organisasjoner, interesseorg. næringsliv Organisasjoner, kommunale
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Delta Region Innlandet - Oppland og Hedmark
Delta Region Midt - Trøndelag, Møre og Romsdal
Delta Region Nord - Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard
Delta Region Sør-Vest - Agder og Rogaland
Delta Region Sør-Øst - Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
Delta Region Vest - Hordaland, Sogn og Fjordane

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!