Verdalskalk AS - Miljøindex

Verdalskalk AS


Vårt miljø

Vår visjon er at vi til enhver tid skal bestrebe oss på å være ledende innen kalk og dolomitt. Med ledende menes i denne sammenheng full miljømessig aksept for vår virksomhet.

 

 

Vårt overordnede mål

Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling innebærer: 


- At vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom: Optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar 
- At et uttak av naturen skal:

  • være akseptert av samfunnet 
  • gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning 
  • også sikre senere bruk av det berørte området 
  • gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket 
  • medføre ansvar for kartlegging og utvikling av fremtidige ressurspotensiale

 

Klikk her for å se våre miljørapporter


 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 801056
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 05.12.2005
Sertifikatet utløper: 01.06.2023
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour
Virksomhet: Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Tromsdalen, Hylla og Verdal havn inkludert utskipning av disse fra Verdal havn
Kontaktperson(er): Geir Olav Jensen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Geir Olav Jensen Daglig leder
Økonomi email Jørgen Vist Økonom
Marked email Nils-Petter Eriksen Salg, Franzefoss Minerals AS
Produksjon email Petter Jermstad Driftssjef Verdal havn
Produksjon email Arnt Martin Storli Driftssjef Tromsdalen
Produksjon email Ketil Aksnes Driftssjef Transport
Produksjon email Trond Johansen Driftssjef Hylla
Kvalitet email Håvard Jacobsen Kvaltetssjef
Kvalitet email Rune Landsem Laboratoriesjef Franzefoss Minerals AS
Miljø email Jan Olav Ryan Miljøingeniør, Franzefoss Minerals AS
 

Bransjer

Kalkverk
 

Varemerker


 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Franzefoss Minerals As
Avdeling Verdalskalk As Avd Hylla
Verdalskalk As Avd Tromsdalen
Verdalskalk As Avd Verdal
Verdalskalk As Avd Verdal Havn

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!