Unikum As - Miljøindex

Unikum As

Tilby kvalifisering, opplæring, utredning og sysselsetting av varig karakter til yrkeshemmede gjennom produksjonsarbeid, tjenesteyting, omsetning og annen virksomhet, innenfor gjeldende regelverk for arbeidsmarkedstiltak. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 21 52 51 00
  • Besøksadresse: Thorvald Meyers g. 9, 0555 Oslo
  • Postadresse: Postboks 2076 Grünerløkka, 0505 Oslo
  • Org.nr: 928580792
  • Send forespørsel