Klp Eiendom As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Klp Eiendom As

Erverve, eie, utvikle og forvalte vanlig omsettelig bolig og kontor/ forretningseiendom og annen fast eiendom. Det kan drive virksomhet som fremmer dette formålet. Selskapet kan eie aksjer eller selskapsandeler i selskaper som eier eiendommer som nevnt eller som fremmer selskapets formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Besøksadresse: Dronning Eufemias g. 10, 0191 Oslo
  • Postadresse: Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo
  • Org.nr: 988394750