Sens Gruppen As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Sens Gruppen As

Drive produksjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede arbeidstakere med sikte på yrkedsmessig attføring til ordinært arbeid eller videre skolegang, samt avklaring mot andre tiltak. Sens AS har også adgang til å delta i beslektet økonomisk virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo