Bergen Ekspertisesenter As - Miljøindex

Bergen Ekspertisesenter As

Å drive teknisk rådgivning og annen virksomhet rettet mot Petroleumsindustrien. I tillegg skal selskapet kunne eie aksjer og andeler i andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo