Accurate Care As - Miljøindex

Accurate Care As

Å drive med utleie av arbeidskraft, forvaltning av fast eiendom, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under slik virksomhet. Selskapet kan også drive med handel.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 74 15 72 00
  • Besøksadresse: 7790 Malm
  • Postadresse: Postboks Kongens gate 12, 7715 Steinkjer
  • Org.nr: 892480702