Energiråd Innlandet As - Miljøindex

Energiråd Innlandet As

Selskapet er et offentlig eid regionalt energirådgivningsselskap for Hedmark og Oppland. Selskapet skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Innlandet, i tråd med europeiske, nasjonale og regionale klimamål. Selskapet skal tilby rådgivningstjenester til offentlig og privat sektor og husholdninger. Selskapet skal også gjennomføre holdningsendrende informasjonskampanjer.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo