Cultura Sparebank - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Cultura Sparebank

Fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og kan utføre alle vanlige banktjenester i samsvar med sparebanklovens bestemmelser og på en økonomisk forsvarlig og betryggende måte. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av grunnfondsbevis. Formålet er å medvirke ved finansieringen av samfunnstjenlige prosjekter og bevisstgjøre holdninger til penger og økonomi slik at kapital kan styres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet. Cultura Sparebank er stiftet for å videreføre Cultura Lånesamvirkes intensjon og verdigrunnlag.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 22 99 51 99 Faks: 22 36 17 95
  • Besøksadresse: Holbergs g. 1, 0166 Oslo
  • Postadresse: Postboks 6800 St Olavspl, 0130 Oslo
  • Org.nr: 977041244
  • Send forespørsel