Bodø Havn KF - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Bodø Havn KF

Bodø Havn er Bodø kommunes havnefaglige organ, og skal Ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Bodø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Bodø Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Bodø kommunes havnedistrikt og forvalte Bodø havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Bodø Havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Bodø kommunes havnevirksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Grenland Havn IKS

35 93 10 00 - Strømtangv. 39, 3950 Brevik

Grenland Havn IKS er opprettet for å samordne og ivareta den kommunale havnevir...


Kontaktinfo