Item Consulting As - Miljøindex

Item Consulting As

Kjøp, salg og utleie av tjenester innen områdene organisasjonsutvikling, programutvikling og informasjonsteknologi, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under de samme områder.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo