Ervik Seafood AS - Miljøindex

Ervik Seafood AS

Omsetning av fisk og fiskeprodukter samt kjøp, utleie og drift av fiskefartøyer i Norge og utlandet, delta i selskaper med økonomisk formål gjennom kjøp av aksjer og andeler, herunder kjøp og salg av valuta.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo