Bolstad Bruk As - Miljøindex

Bolstad Bruk As

Drift av og investering i oppdrettsverksemd og alt som har samanheng med dette. Selskapet kan også investere i anna industriverksemd, skip, eigedom og aksjar og/eller andelar i selskap med liknande verksemd.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 56 58 16 05
  • Besøksadresse: Eidestøa, 5640 Eikelandsosen
  • Postadresse: Postboks c/o Alsaker Fjordbruk, 5694 Onarheim
  • Org.nr: 982326435
  • Send forespørsel