Dalane Miljøverk Iks - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Dalane Miljøverk Iks

Å løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver inenfor avfallssektoren, herunder også innsamling og behandling av kloakkslam fra private husholdninger. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon eller beslektede områder, dersom dette ikke medfører kostnader som gir økte renovasjonsgebyrer. Selskapet kan etter vedtak i representantskapet opprette aksjeselskap eller delta i slike der dette er formålstjenlig for å ivareta sine interesser innenfor ansvarsområdet. Erverv er ikke hensikten med selskapet. Eierne skal ikke ta ut utbytte.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo