Fjon Bruk As - Miljøindex

Fjon Bruk As

Drift av og investering i oppdrettsverksemd og alt som har samanheng med dette. Selskapet kan også investere i anna industriverksemd, skip, eigedom og aksjar og/eller andelar i selskap med liknande verksemd.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 53 74 74 74 Faks: 53 74 74 71
  • Besøksadresse: Fjon, 5550 Sveio
  • Postadresse: Postboks 5694 Onarheim
  • Org.nr: 983664490