Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (nittedal-eiendom Kf) - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Nittedal Kommunale Eiendomsforetak (nittedal-eiendom Kf)

Hovedkontor: Nittedal Kommune

Ivareta eieransvaret for kommunens bygnings- og eiendomsmasse, og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Dette innebærer å forvalte, drifte og vedlikeholde eiendomsmassen i samsvar med vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Foretaket har også ansvaret for oppgradering av bygningsmessige forhold som følge av nye forskriftskrav, unntatt forskriftskrav som utløses av endrede brukerbehov. Foretaket ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering på vegne av enhetene/seksjonene. Foretaket skal se kommunens arealer i sammenheng slik at det oppnås en effektiv utnyttelse i forhold til nedlagt kapital. Foretaket leverer renholdstjenester og drift- og vedlikeholdstjenester i henhold til inngåtte avtaler med leietaker.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo


  • Telefon: 91 00 70 70
  • Besøksadresse: Rådhusv. 1, 1482 Nittedal
  • Org.nr: 994860216