Aker Solutions Contracting As - Miljøindex

Aker Solutions Contracting As

Drive industri, handel, service, konsulentvirksomhet, annen tjenesteytende virksomhet, forvaltning av driftstilknyttet fast eiendom samt virksomhet i forbindelse med dette, spesielt alle aktiviteter som er nødvendige for å levere komplette feltutviklingsløsninger og nødvendige fasiliteter for produksjon og prosessering av olje og gass, inkludert - men ikke begrenset til - prosjektledelse, front-end studier, konseptutvikling, design, detaljert engineering, innkjøp, konstruksjon, fabrikasjon, installasjon, hook-up, commissioning, marineoperasjoner og undervanns-installasjoner og alle aktiviteter i tilknytning til slik virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 67 59 50 50
  • Besøksadresse: Oksenøyv. 10, 1366 Lysaker
  • Postadresse: Postboks 74, 1325 Lysaker
  • Org.nr: 985551669