19/10369 GPS-basert driftssystem for kommunalt veivedlikehold - Anbud - Miljøindex

19/10369 GPS-basert driftssystem for kommunalt veivedlikehold

Oppdragsgiver: Larvik Kommune Org.nr: 918082956
Telefon: 33171000
Web: www.larvik.kommune.no/ E-post: postmottak@larvik.kommune.no
Primær kontakt: Øivind Sørum
Primær kontakt e-post: oivind.sorum@larvik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Larvik
Sammendrag: Larvik kommune ved kommunalteknikk, skal gå til innkjøp av et ferdigutviklet GPS-basert driftssystem til bruk i forbindelse med kommunalt veivedlikehold, med hovedtyngde på vintervedlikehold. Systemet skal også kunne benyttes til å håndtere andre drift og vedlikeholdsoppgaver innen kommunalteknisk virksomhet, herunder f.eks. feiing, kantslått, sluktømming osv.
Bransje(r): 4523030 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no