Laboratorie utstyr, Ultrasentrifuge, for levering Helse Bergen HF - Anbud - Miljøindex

Laboratorie utstyr, Ultrasentrifuge, for levering Helse Bergen HF

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 78950700
Primær kontakt: Postmottak Sykehusinnkjøp
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Det ønskes tilbud på 1 stk. Ultrasentrifuge inkludert rotor til Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland Universitetssjukehus ved Helse Bergen HF.
Bransje(r): 5190003 - Laboratorieutstyr og -instrumenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.05.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.04.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no