Oppgradering av pumpestasjoner og overløp fase 4, - Bygg og maskinteknisk installasjoner. - Anbud - Miljøindex

Oppgradering av pumpestasjoner og overløp fase 4, - Bygg og maskinteknisk installasjoner.

Oppdragsgiver: DRAMMEN KOMMUNE Org.nr: 921234554
Telefon: 32040000
Web: www.drammen.kommune.no/ E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Primær kontakt: Robert Hytten Hansen
Primær kontakt e-post: robert.hytten.hansen@drammen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Drammen
Sammendrag: Oppgradering av pumpestasjoner for avløpsvann og overløp, - bygg og maskinteknisk installasjoner. 
Bransje(r): 7420910 - Konsulenter (maskinteknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no