PERSONVERN - Miljøindex

PERSONVERN

Illustrasjon artikkel

Personvern på Miljøindex

Personvern

 

Media Digital AS leverer i dag bransjerettede portaltjenester med informasjon om norske bedrifter og deres virke. Søkeresultatet er basert på offentlig informasjon sammen med bedriftsdetaljer levert av inkluderte bedrifter. Med inkluderte bedrifter menes bedrifter som kategoriseres innen en eller flere av våre bransjerettede portaler.

For at Media Digital AS skal kunne levere en komplett tjeneste er vi avhengige av at datasettet er så komplett som mulig. Dette oppnår vi ved å innhente informasjon fra offentlige kilder samt direkte henvendelser til de aktuelle bedriftene.

Dataene vi samler inn (relatert til bedriften og dens ansatte) kan brukes/deles med relevante aktører som søker informasjon om deres bedrift.

Alle bedrifter som i dag ligger i vår database har et grensesnitt hvor de kan fjerne informasjon som de ikke ønsker skal publiseres på Media Digital’s plattformer.

Data som fjernes av bedriften vil bli slettet fra våre databaser.

Data som er samlet inn presenteres på våre plattformer.

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev fra våre portaler til våre kunder. Nyhetsbrevabonnentene kan når som helst melde seg av dette og opplysningene knyttet til nyhetsbrevet blir slettet.

Miljoindex.no eies av Media Digital AS og ligger på servere levert av LeaseWeb og Amazon (AWS). Disse er administrert under best practice. Informasjonen blir ikke delt med 3. parts aktører. Vi overvåker våre servere for å sikre at personlige opplysninger ikke kommer på avveie eller blir benyttet til tjenester utenfor vår portefølje.

 

Informasjon om cookies

 

Her finner du informasjon om hva cookies er og hvordan de brukes på våre (Media Digital AS portaler).

 

Våre portaler er

 

Ingenioren.no

Piscus.no

Norgeskommunekalender.no

Miljoindex.no

Kvalex.no

NorwayExports.no

Portalene eies av Media Digital AS.

 

Hva er cookies

 

En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din datamaskin, nettbrett eller mobil av det nettstedet du besøker.

 

Hvilke cookies bruker vi

 

Google Analytics

 

Hva bruker vi cookies til

 

Cookies (Google Analytics) hjelper til med å forbedre din brukeropplevelse på portalen. Cookies viser oss hvordan brukere rører seg på siden samt gir tilgang til statistikk over antall besøk. Cookies bidrar til at den reklamen du ser blir mer relevant. Våre annonsører treffer relevante målgrupper og for deg som bruker vil det vises mer relevante annonser.

 

Kort fortalt bruker vi cookies til

 

Forbedring av din brukeropplevelse

Statistikk

Analyse

 

Hvem har tilgang til denne informasjonen

 

Kun internt hos Media Digital AS som er eier av

Piscus.no

Ingenioren.no

Norgeskommunekalender.no

Miljoindex.no

Kvalex.no

NorwayExports.no