Betong- og sementvarer for bygg- og anleggsvirksomhet, prod - Miljøindex